CVKO

CVKO: Centrum voor Kankeropsporing

Preventie is de beste genezing. Met de implementatie van een Europese richtlijn ondersteunt het Vlaams Ministerie van Volksgezondheid een grootschalig preventief onderzoek naar borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker.

Met een volume van jaarlijks meer dan 2.000.000 sterk gepersonaliseerde zendingen informeert Group Van Damme de mensen in de risico-doelgroepen om een voorgestelde afspraak met een geselecteerd geneesheer na te komen. Met een responsratio van meer dan 50% en een sterke tijdige constatatie van mogelijke risico’s, heeft dit grootschalig onderzoek al vele kankers tijdig opgespoord, wat de implicaties voor de patiënt sterk vermindert.

CVKO
CVKO

Naast de vele mailings verzorgt Group Van Damme ook de informatie website en heeft het een digitale tool ontwikkeld waarbij alle partijen betrokken bij het proces de stand van zaken kunnen opvolgen: het aantal uitgestuurde mailings, het aantal respondenten, besteedde budgetten, resterende stockaantallen en dies meer. Met de input van elke betrokken partij krijgen de verantwoordelijken op elk moment een ad hoc overzicht.

CVKO
CVKO