De Vleugels

De Vleugels

Organisaties in de social profit sector staan voor grote uitdagingen door een gewijzigd financieringsbeleid van de overheid en een grotere inspraak van de gebruiker. Het is maar één van de redenen waarom Maria Ter Engelen – een opvangcentrum voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking – na het afwerken van een intensief investeringsprogramma in nieuwe accomodaties, werk wou maken van een rebranding en een intensiever communicatiebeleid.

De Vleugels
De Vleugels

Naamgeving en corporate branding

Na een studie over de doelstellingen en waarden van de organisatie kwam vooral de warme zorg als onderscheidend kenmerk naar voor. Warme zorg voor de bewoners, maar evenzeer een warme omgeving voor medewerkers en warme contacten met de families van de bewoners die mee inspraak hebben in de begeleiding van hun naasten. Daarom werd gekozen voor de naam ‘De Vleugels’, verwijzend naar de geborgenheid die geboden wordt aan de bewoners, maar ook naar de emancipatie en zelfstandigheid die de bewoners en de medewerkers in de mate van het mogelijke geboden wordt. De Vleugels geeft mensen vleugels. Kortwiekt ze niet in hun ambitie en mogelijkheden, maar biedt bescherming waar mogelijk. Tegelijk bleef er met De Vleugels een referentie naar de vroegere naam Maria Ter Engelen.

Een aangepaste huisstijl en de baseline ‘Thuis in warme zorg’ benadrukken het onderscheidend kenmerk van de organisatie. In de signalisatie in de nieuwbouw van de instelling wordt sterk gebruik gemaakt van de nieuwe huisstijl.

De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels

Boek

Samen met de nieuwe huisstijl werd ook een boek ontwikkeld, die een orgelpunt zette op het tienjarig strategisch investeringsprogramma, maar tegelijk de kracht en dynamiek van de organisatie in de verf zette. Dit verhalenboek, opgebouwd uit getuigenissen van mensen die nauw bij de instelling betrokken zijn – ouders en familie, (zorg)medewerkers en vrijwilligers, externe partners en buurtbewoners – verhaalt de authenticiteit en eigenheid van de instelling op bijzondere wijze. Verhalen over bezoeken, sollicitatiegesprekken, afscheid, personeelsfeestjes, dagelijkse werking… zeggen meer over de instelling dan welke PR-brochure ook, en zijn een uitmuntend visitekaartje voor elke sollicitant of bewoner die voor het eerst met de instelling in aanraking komt. Dit rijk geïllustreerde boek geeft tevens een sterk gevoel van identiteit aan alle medewerkers. De naamswijziging van De Vleugels heeft samen met de lancering van het boek een bijkomende dynamiek gegeven aan de warme zorg die de organisatie reeds kenmerkte.

De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels

Een goede huisstijl is de basis

Het logo werd onderdeel van een methodologisch pedagogisch werkmodel dat zowel in een boek ‘Eigen-wijs in de zorg’ als in een congres uitmondde om dit toe te lichten aan de collega’s in de zorgsector. Vertrekkende vanuit de branding werd zo de leidende rol van de Vleugels binnen de sector verder onderstreept.

De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels
De Vleugels

Voor alle toepassingen

De verschillende afdelingen binnen de organisatie werden mee opgenomen in de huisstijl zodat ze hun eigenheid binnen de overkoepelende identiteit konden bewaren.

De Vleugels
De Vleugels