VVT

VVT: Verbond Vlaamse Tandartsen

Als partner van het Verbond Vlaamse Tandartsen verzorgt Group Van Damme al jarenlang de communicatie tussen deze schitterende beroepsvereniging en haar leden.

Met de realisatie van het VVT-magazine informeren we de actieve tandarts op een overzichtelijke en behapbare manier over de evoluties in het vak en de nieuwste technieken.

VVT
VVT
VVT

Maar evengoed occasionele communicatie-ondersteuning voor evenementen zoals het VVT-congres of het cursusaanbod voor de verdere vakopleidingen wordt in partnership met het VVT in goede banen geleid.

VVT
VVT

 

 

 

 

 

 

Een actieve beroepsorganisatie in de gezondheidszorg informeert en sensibiliseert niet enkel de directe leden, maar ook de patiënten. Met speciale uitgaves rond specifieke oplossingen en preventie-campagnes naar jongeren ondersteunt het VVT een actief gezondheidsbeleid en het beroepsimago van de tandarts.

VVT
VVT
VVT